Marshall Goldsmith - Stakeholder Centered Coaching

Executive Coaching d.m.v. wereldwijd erkende aanpak door o.a. Harvard en Wallstreet Journal

Er zijn drie factoren die bepalen of leiders in staat zijn hun gedrag (duurzaam) te veranderen. Lef, Bescheidenheid en Discipline. Dr. Marshall Goldsmith is wereldwijd erkend als de nr. 1 executive coach. Hij verwierf deze notering in o.a. de Thinkers50 lijst en vele andere breed gedragen prijzen en erkenningen. TRUE Leadership adapteerde de zogeheten Stakeholder Centered Coaching aanpak en is onderdeel van het grootste executive coaching netwerk ter wereld. We werken in dit verband aan mega-projecten voor multinationals en beursgenoteerde organisaties.

 

Vrijblijvend kennismaken?

De eerste stap op weg naar verandering begint is kennismaken. Dat doe ik graag vrijblijvend.

 

Telefonisch kennismaken?        Afspraak via e-mail

 

 

Het proces van SCC (Stakeholder Centered Coaching) is zeer overzichtelijk en duurt precies 12 maanden. In de maanden 5, 8 en 11 wordt het resultaat gemeten binnen de organisatie. Wanneer de leider in kwestie na 12 maanden meetbaar is gegroeid, bent u de coach de overeengekomen vergoeding verschuldigt. Tot die tijd betaalt u geen cent en het risico is volledig voor ons. Uiteraard moeten er wel een aantal duidelijke afspraken gemaakt worden en volgen we het proces zeer gedisciplineerd. En u krijgt de beschikking over alle materialen, informatie, wetenschap en kennis die hieraan ten grondslag ligt. Zodat uw organisatie zélf een stap kan zetten in de ontwikkeling van wederkerige leiders.
 

Executive coaching in 7 Fases

De eerste fase betreft een kennismaking. Vaak is dit tussen de coach en bestuurder, soms schuift een RvC lid of HRM professional aan. We bespreken de problemen en duiden aan de hand van de '20-ineffective leadership habits' wat de globale status is van de leider binnen de organisatie. Ook proeven we in hoeverre de leider in kwestie beschikt over de noodzakelijke kwaliteiten tot verandering (weet u nog? Lef, Bescheidenheid en Discipline). Ook bespreken we het proces en leggen de raamwerk overeenkomst voor. Als alle partijen content zijn, kunnen we na ondertekening aan de slag. In fase twee, zal de coach circa 20 personen binnen de organisatie (in overleg gekozen) interviewen. Dit geschiedt fysiek op een kantoor of telefonisch. De tijdsinvestering van de medewerkers is ongeveer 20-30 minuten. Fase 3 toont de resultaten van het onderzoek (volledig anoniem en gerandomiseerd) aan de leider en evt HRM. We bespreken de uitkomst en kiezen 2 doelen voor de komende 12 maanden. Twee leiderschapsgebieden die volgens de mensen binnen de organisatie aandacht verdienen. We kiezen samen ook 8 stakeholders uit de groep geïnterviewden die veel met de leider werken en goed in staat zijn om vol vertrouwen bij te dragen aan zijn/haar ontwikkeling. Fase 4 bestaat uit een presentatie van de leider aan de groep stakeholders. Hij/zij presenteert zelf de processtappen, gekozen doelen en wensen tot ondersteuning van de stakeholders. Hierbij is de coach betrokken, zowel tijdens de presentatie als in de (zeer strakke) voorbereiding. Vanaf Fase 5 ontstaat een maandelijks terugkerend gesprek dat de leider met ieder van de stakeholders heeft. Vijf minuten lang, vraagt hij simpelweg 'Dit is mijn doel deze maand, heb je één of twee suggesties voor me'. Maandelijks worden alle suggesties besproken tussen leider/coach en volgt terugkoppeling aan de stakeholders. Fase 6 bestaat uit de LGPR metingen (Leadership Growth Progress Review) die plaatsvinden in het digitale systeem van Marshall Goldsmith. Fase 7 is de afronding, waarbij overdracht plaatsvindt van alle kennis, zodat de leider zelf in staat is om binnen de organisatie te fungeren als mentor/coach.

 

Voorbeeld situatie
 

Uitkomsten

Het klinkt allemaal doodeenvoudig. En dat is het ook. Op papier. In de praktijk is dit een zeer complex proces waarbij wij de leider zeer intensief begeleiden. Met als uitgangspunt dat uw tijd kostbaarder is dan onze tijd, kunnen clienten te allen tijde contact opnemen. Wij zijn beschikbaar en er is geen 'uren-limiet'. We rekenen ook niet in tijd, maar in resultaat. Vooraf beschrijven we de gewenste uitkomsten en u betaalt pas bij succes. Voor uw beeld: dat is wereldwijd in meer dan 11.000 trajecten op boardroom niveau, gemiddeld in 97% van alle trajecten het geval. Daarom durven we die garantie ook best te geven. Als onderdeel van, en master-certified coach bíj Marshall Goldsmith zijn we betrokken geweest in de vertaling van o.a. de LGPR's in het Nederlands, maar ook in het opzetten van een Nederlandstalig website-gedeelte. Meer weten? Klik dan hier.

 

Executive coach: Arvid Buit

De eerste stap op weg naar verandering begint is kennismaken. Dat doe ik graag vrijblijvend.

 

Telefonisch kennismaken?

 

Afspraak via e-mail